Zpráva o diagnostice zvukomalby,
paralyzující sluchové ústrojí
hudebního skladatele D. H.:

U frekvencí s vydutou charakteristikou
lze pozorovat štěrbinu vaginálního typu,
fonendoskop v hloubce dvou světelných metrů
zachytil ložisko pulsující životem.

Klinická studie ukazuje
na československý mléčný bufet
sedmdesátých let dvacátého století,
v němž chlapec předškolního věku upíjí kakao.
Malá bytost vypadá, že se nudí,
horním rtem opakovaně zadrhuje
o oprýskanou obrubu porcelánového poháru.
Toto provádí do rytmu písně z rádia po drátě,
na slova Znáš tu zem líbeznou.

Z neoficiálních zdrojů již víme,
že ve skutečnosti chlapec pohybem hlavy
potvrzoval pravost směnky,
jejíž znění na plechový hrnek
vyškrábala svými nehty těhotná M. H.,
toho času ve výkonu trestu za příživnictví.
Učinila tak jedenáct minut před porodem,
při němž zemřela.

Pacientovi se doporučuje
kontaktovat farnost ve městě K.
a sjednat zádušní mši za svou matku.
Současně jej důrazně varujeme
před fyzickou přítomností při obřadu,
účast je riziková i pro členy rodiny,
zvláště pro mladšího syna R.
Pacientovi bylo navrženo,
že tento může být se souhlasem obou rodičů
preventivně dematerializován.

Na základě Úmluvy o výsostných vodách
okamžikem vypracování této zprávy
stahujeme lodě z krevního řečiště pacienta
a vracíme osobní předměty:
Identifikační čip - reset úrovně G,
brýle, nepoužitý látkový kapesník,
dva sešity s čarami jako notové linky,
v prvním motiv s nápisem Requiem za hoře maminky,
ve druhém Hudební féerie Živé květy konvalinky.

Při správně vedeném účetnictví
zůstanou tyto i další skladby nedokončeny,
a to až do vyhasnutí hmotné projekce D. H.
autoaktivací časoprostorového kódu
2029-09-17-23-22-43, AD, CET.

Děkujeme za pozornost.