ZPRÁVA O DIAGNOSTICE ZVUKOMALBYZpráva o diagnostice zvukomalby,
paralyzující sluchové ústrojí
hudebního skladatele D. H.:


u frekvencí s vydutou charakteristikou
lze pozorovat štěrbinu
vaginálního typu, fonendoskop
v hloubce dvou světelných metrů
zachytil ložisko pulsující životem.


Klinická studie ukazuje
na československý mléčný bufet
sedmdesátých let dvacátého století,
v němž chlapec předškolního věku
upíjí kakao.
Malá bytost vypadá, že se nudí,
horním rtem opakovaně zadrhuje
o oprýskanou obrubu
porcelánového poháru.
Toto provádí do rytmu písně
z rádia po drátě,
na slova Znáš tu zem líbeznou.


Z neoficiálních zdrojů již víme,
že ve skutečnosti
chlapec pohybem hlavy
potvrzoval pravost směnky,
jejíž znění na plechový hrnek
vyškrábala svými nehty
těhotná M. H., toho času
ve výkonu trestu za příživnictví.
Učinila tak jedenáct minut
před porodem, při němž zemřela.


Pacientovi se doporučuje
kontaktovat farnost ve městě K.
a sjednat zádušní mši za svou matku.
Současně jej důrazně varujeme
před fyzickou přítomností
při obřadu, účast je riziková
i pro členy rodiny,
zvláště pro mladšího syna R.
Tento může být
se souhlasem obou rodičů
preventivně dematerializován.


Na základě
Úmluvy o výsostných vodách
okamžikem vypracování této zprávy
stahujeme lodě
z krevního řečiště pacienta
a vracíme osobní předměty:
identifikační čip – reset úrovně G,
brýle, nepoužitý látkový kapesník,
dva sešity s čarami jako notové linky,
v prvním motiv s nápisem
Requiem za hoře maminky,
ve druhém Hudební féerie
Živé květy konvalinky.


Při správně vedeném účetnictví
zůstanou autorova rozpracovaná díla
nedokončena, a to až do vyhasnutí
hmotné projekce D. H.
autoaktivací časoprostorového kódu
2029-09-17-23-22-43, AD, CET.


Děkujeme za pozornost.


P 245 | 50+ (2019–2021)


Vytvořte si webové stránky zdarma!