ZEĎA jak si tak hraje se slovy
nebo si slova hrají s ním,
občas nějaké rozdrtí
horkými konečky prstů.


Přepálený svědek by dodal,
že pocit beztrestnosti
za toto nevinné vraždění
stojí a padá na cihlové zdi
oddělující dům od ulice,
kde venku umlká déšť
pod řvoucími motory aut
v podobné hře,


do chvíle, než zakvílí brzdy
a zřítí se do hlubin ticha –
a tento kousek bude náležitě zalit
potleskem tisíců kapek
jako jasné gesto vítězství,
které ještě zesílí,


až ten muž vyjde ven zjistit,
co se přihodilo,
a nezavře za sebou dveře.


Jen stěží lze použít slova
k popisu toho, co se bude dít
nad jeho pracovním stolem,
neboť o ně právě jde:


jak noční můry na světlo žárovky
nalétnou do jednoho bodu
útržky zlikvidovaných básní,
které se nesměly narodit,
do litanie k hromadné žalobě
slije se zohavenost a křivda


a je jen otázka času,
kdy pracovnou těkne
rozsudek o síle nálože schopné
srovnat dům se zemí
nepostřehnutelným odpalem
rozfázovaným na zhruba třicet let.


A skutečně to vypadá,
že trest je otázkou času,
že cosi tlačí na odmávnutí
dominového efektu zmaru,


ale hodiny ubíhají a muž se nevrací,
drží ho a ubíhají s ním pryč,
přestože vám bude tvrdit,
že on se nehnul z místa
a že je to právě svět, který se míhá,
a lidé v něm, odnášející nábytek,


zatímco jiní se zabydlují
a v místě toho stolu,
u něhož proseděl noci,
leží už cizí koberec, na kterém
malý chlapec s letadlem v ruce
hraje si na pilota a létá,
stoupá, klesá, vybuchuje,


a jemuž přepálený svědek ještě neřekl,
že pocit beztrestnosti
za toto nevinné vraždění
stojí a padá na cihlové zdi.


Všechno, hlavně ten dům je zvláštní:
chrání bytost, která prochází člověkem,
která je zvláštní, hlavně jak jí
prochází všechno v tom domě. 


P99 | Sazometný rok (2016–2018) 


Vytvořte si webové stránky zdarma!