Tu i tam. Stůj, nebo běž,
čeká tě bitva, které se nevyhneš,
kol uší zasyčí šípy,
krusta krve slepí ti chřípí,

v tvá prsa bude se bít lež.

Tuto přísnou formu rozhodí
toliko přítomnost zatoulané kočky,
další děj je nabíledni:

Vůkol světlem jediným stanou se šelmí oči,
proto tonoucí, jenž stébla se chytá,
propasuje vědomí strukturou jejich síta,
vyfiltrovaný zatěká podsvětím.

Záleží na hrubosti, v jaké jsme sebestřední:
Pokud na samet,
jímž vyložena je tamější šperkovnice,
dostaneme šanci pilotovat prsten,
vykonáme průlet nad těmi jatkami,

křičíce: Zářím! Zářím v každém úhlu,
tu i tam. Stůj, nebo běž,
čeká nás bitva, které se nevyhneš,
kol uší zasyčí šípy,
krusta krve slepí nám chřípí,

o srdce rozbije se každá lež!