V ZRCADLECHpokoj I.


Někdo z nás dvou je ještě třetí a čtvrtý,
a možná je nás celý vějíř,
který čeří, vymetá ze společného lože
zlatavý make-up velesmíru –


a kdyby ten usedl,
kdyby ses chtěl předvést, bože,
všechny natažené ruce vampýrů
nahmatají jedny společné rty,
jeden kořen nosu a jedno oko.


Protože už od úrovně očí si lžeme.


Domněnky vystřelující
jazýčky vah na sever-jih
nedohlédnou k orgasmu středu,
znovu se milujeme tak,
že postel nepůjde ani ustlat,
a zeptám-li se kočky,
kolik nás tu vlastně je,
líně se zvedá a poroučí
do jiného, a přesto stejného,
jen zrcadleného pokoje –


pokoj II.


Faleš jak pyrit!, trousí pán Obav,
když pán Volby mé prsty připravil,
kde mohla bys je sama chtít.


Oba se obracejí na pána Činu,
ten z okna ven,
daleko na horskou bystřinu:
jak její jazzové standardy
přehrát v nás?


Jenže v ní se koupe tolik dívek,
jenže ty se v ní koupeš tolikrát,
že pomyslím na hudbu kamenů,
že do všech těch zrcadel
za nárazem náraz! –


A stane se.
Snad nezemře, co nemá,
stihnu poslat šeptem
po kružnici kolem své nahé hlavy,
prostě uložené na tvém nahém břichu.


P230 | 50+ (2019–2021)


Vytvořte si webové stránky zdarma!