Jak kyselé trnky, když dáváš mi pusy,
jak suché bodláčí, když beru si tvá ramena,
a společné srdce ruplé zas na dva kusy

a krev studená, otrávená.

Kde jsou ty nadpozemské síly,
kde jsou ty svaté háje a dobré víly,

co umotají fáče z kapradin a mechu
a pak dole u Vltavy rozříznou nám žíly

a zlá krev vyteče,
krev s barvou rezavého plechu -