TA ILUZE, ŽE DŮM STOJÍKdyž celé město tak, jak je,
uvědomilo se nahnané do transportu,
a když teď letí


a všechny debaty, údivy, chechot i pláč
slily se v zakvílení, jež rozřízlo vzduch
a spadlo o tóninu níž,
aby se v koridoru vitálních žil
vyladilo na střet s protivehiklem,


je nejvyšší čas vypadnout.


Vzít schody po sedmi nebo 
jinak proskočit strachem jako sklem,
a přesně v mžiku mezi nebem a zemí
příčinu zavětřit, pustit poslední iluzi,
že nás drží ruka komplice.


Pak se zvednout,
dobelhat zpátky domů
a v pokoře na stropě ložnice
vyhlížet konečnou. 


P68 | Na Slupi 8 (2013–2016) 


Vytvořte si webové stránky zdarma!