Jsem stařena v pase zlomená
a bedlivě vás pozoruju jedním okem,
když stráže přicházejí vybubnovat jména,
když si ke mně stoupají bokem,

jsem stařena v pase zlomená,
vítr mi houpe režným copanem
a svým milencům podlamuju kolena,
když se jim hrdla stahují lanem,

jsem stařena v pase zlomená,
prodávám vstupenky na druhý břeh
a nehledě na to, jaká platí měna,
nalodím všechny, když zadrží svůj dech -

Jsem stařena v pase zlomená,
ostrá po meči, vlídná po přeslici,
jsem bohatý ženich, nevěsta nesmírného věna,

dostanu tvůj život - a ty šibenici.