Oheň sžírá oheň - tak jiné cítím plameny,
i ještě jiné oči v tvém pohledu,
jež za iluzí skal skutečnější odhalují kameny,
lásku filtrují z balastu medu,

a jestli odejdeš,

mé slzy půjdou v tvých šlépějích,
půjdou tak, že lež bude střídat lež,
není v krvi sedřených pat nad infekci Abraham,
pak přikryje mě sníh.