SENOSEČEI.


Červenec dorazil. Tesařům žehl líc,
střechy vyhnal kolotočům vstříc,
žence ke kosám.


Co na šťavnatých loukách
vypadá jak úprk vyplašených srn,
jsou běhy nasáté rozkoší
neposkvrněného početí,
každým výskokem drnknou o vzduch
napjatý do tětivy, každou chvílí
pod košile vykasané dřinou
vymiluje se vlahý vítr.


Zplodí dvě bouře v lásce,
jejich rozdíl na jazýčkách vah
dá příchuť žitné kávě
od úst k ústům kolující
v otlučené bandasce.


Jejich rozdíl na jazýčkách vah
byl by i jiným pojmenováním vášně
při francouzském polibku
milenců v trávě,
kdyby i dívky dorazily, s červencem.


Leč on zjevil se sám. Tesařům žehl líc,
střechy vyhnal kolotočům vstříc,
žence ke kosám.


II.


A pak utopí všechny noty,
jak ožerou se do němoty.


Jejich jsou ty vyplazené jazyky,
a přesto falešné,
jimi se blýskají a hřmí do stěn
vylidněného hostince.


Je pozdní večer, není první máj,
je červenec a pro dnešek
konec bouří zplozených v lásce,
a tak se zvednou, a na poklopce
zvenčí vystříkaná tma – sobec
zpodobnit nedá se
ani v jediné souhlásce,


napište jim to na sekyru,
stejně se z nich sypou
jen kulaté plechy,
a ještě samý rub, žádná líc.


Přestože velmi chtěli vydělat mince.


III.


Mohu?, zeptala se. Mě nezraní.
Všechny zvládnu nést na rameni
i své hlavy na něj položte, tváří k luně,
ona čepele i vaše rysy znovu naostří,


nemůžete si pamatovat,
že vás takhle nosívala matka,
milovat malé dítě je totiž ruční práce,


vizte proudy pod sebou –
jimi vás pronesla,
provlékla krajkami peřejí,
aniž byste se v jejich okách zaškrtili,


vizte obzor půlnoční –
i tenkrát bezmračný, a tak suchý,
až hřbety Šumavy skřípaly,
že po nich bez úhony přešli jste,
nikdo z vás už neví,
že ona každou kůru přebrala v prstech
a těmi lesy hlazenými do vyšší slasti
unášela vyprahlé duchy,


padali pak na její vlhká ňadra,
jeden po druhém,
jak sestřelení tetřevi –


I vy spěte, miláčkové,
z roboty ulevte si, ticho, jež nastane,
bude jen výrazem údivu
nad mou drzostí,
že mám odvahu destilovat těkavé,
jímž jste se ztřískali,
a hledám a nacházím
nehořlavou partituru
a čtu sakra nahlas:


rezonuje-li švih vašeho těla s tónem E,
sklízejte, vyjádříte jeho pel,
je-li však ponížený na Es,
ať poseče, kdo zasel,


zrána možná nabydete pocitu,
že jste neobstáli a nemáte ani vindru,
ale modlitba není warez,


ženou se tudy dvě bouře v lásce,
jedna otavu nabije,
druhá lebeční stěnou,
jejich rozdíl na jazýčkách vah
je přesnou tíhou vašich křížů,
heslo Kalvárie.


P147 | Rodinná slavnost v jabloňovém sadu (2018–2019) 


© 2024 Miroslav Klíma  

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!