RODINNÁ SLAVNOST V JABLOŇOVÉM SADUHostitel se omlouvá,
ale prostor zahrady
je neustále zpracováván,
nelze usednout do stínu,
jde spíše o pecen popela,
moji milí sadaři.


Vlažný. Jak nedbalky sluneční,
v kterých se mladý nerozdělá
a starý rozpláče.


Však upustí-li, smolaři,
z verbálního násilí (zde nefunguje),
chytnou zde všichni
záslech z prapodstaty,
odštípávání jisker úhozy krumpáče.


Bezdětným dovoleno i nahlédnout:
přesunout se ke kočárkům
s novorozenci a vpadnout
do nepřítomnosti jejich pohledů,
v nichž běžně koupávají své matky,
než jim pod prádlo vetřou
olej s lásky esencí.


Zítra jedna z těch jisker
vyšlehne dětem z oček a začnou vidět.
Už zítra, dědo.


Dnes ještě narýsovaní psi
a ani vidu slechu po obojcích či útulku,
dnes září natéká, oklikou, pozvolna,


nejdříve do odboček,
kde domluvou řeší jablka pro potulku,
a pak tancem kobry
až ke konturám rodokmenu.


Vzápětí veškeré kulisy ztuhnou.


Čeká se na vnuka, až dospěje,
až se vrátí, schoulí se tu
na shnilém torzu lavičky,
zvedne límec a nevyžene ze sebe ráj.


P146 | Rodinná slavnost v jabloňovém sadu (2018–2019) 


Vytvořte si webové stránky zdarma!