PROČJak dole, tak nahoře.
A dva tisknou se natolik fest,
že tma couvá z těl, uhýbá i z hvězd
a tisícerý jas v jedno slévá se moře.


Což se hezky poslouchá, že.
Když růžové brýle nasadí
básník, když vlastně nevadí,
jaký med kolem úst maže.


Ale jak dole, tak ještě hlouběji:
nevykopeš kořeny, nepoznáš,
kdo v té jámě drží stráž,
proč se ti verše píšou – ale nedějí. 


P 280 | Raduje se bez příčiny (2021–)


Vytvořte si webové stránky zdarma!