PALČIVOSTI.


Přemnoha jazyky hovoří,
ale že by jimi vládl, to ne.


Tone v nich, též v očích žen,
leč polibku se nedočká –
ženy žádají toliko horké srdce
natlakované do konečků prstů,
samy si ho v dotecích přefiltrují
na růžové víno ladící
se stydkými pysky,
co on však nabízí,
je jakási ohnivá voda napřímo,
a bude-li něžný méně,
pak už jen ryzí plameny.


A jimi tě strhává pod sebe,
přemnoha jazyky hovoří,


hovoří do tvé hlavy zaklíněné
mezi lokty hledače
studeného Pramene,
jehož samo tělo
je prutem v rukou Savoého,
ještě mistrnějšího proutkaře –


II.


Nechte ji být. Jste k smíchu.
Cožpak se vaše sopky dají utopit?
Kde páteř mívala míchu,
vzlíná sedm probořených pekel
a žárem sedmitlamé saně
vypálí se možná tak
sliny z vašich tužeb, leč nikoli hniloba,


jste směšní, oba,
jak rozleptáváte její klín,
neboť i když se vám k ránu otevře,
tamější rosa
ihned prchne k Vycházejícímu,
zůstanou pouhé kopie slunce,
jimiž jste obložili polonahou.


A přestanu-li v této vteřině psát,
jestli si neodpustím způsoby,
jimiž se mstí malé děti,


stanou se těmi kopiemi
papíry formátu A4
potřísněné krví a slzami,
a ty rozcupujte, nacpěte si je do úst,
je přeci přemnoho jazyků,
jimiž vy dva hovoříte,


jedním z nich verše jistě načtěte,
jedním z nich se sami upálíte,
a ty, nepokořená, jen na bok se otočíš
a ožehnutá torza dorazíš
hrotem psacího náčiní, které obětuji –


Avšak budu-li pokračovat,
jestli si neodpustím způsoby,
jimiž malé děti slídí,


pak ze vzorníku vzdechů nad sebou
načteš rok 1982,
který byl pro jedno dítě
samá ruka, samá noha,
kdy zakoplo a naštíplo si hlavu
kameninovou mísou
plnou chlapeckých horeček


a kdy Savoé zařídil,
že se v domě ta věc vůbec zjevila,
že udeřila, aby od té doby
malý přemnoha jazyky hovořil,
a přesto se nenacházel,


aby tavila se zrcadla
při každém pokusu upřít na sebe oči –


III.


Až dnes. Dívá se na sebe do řeky,
zda po pětatřiceti letech
něco přetlumočí,


šla s ním žena, nechtěla ho, pustil ji,
je s ním i Savoé, nechce ho, pouští ho,


jenže o to pevněji sevřu já
v ruce plnicí pero,
stejně mi nikdo neuvěří,
že ten muž sedí na břehu
a začíná si družně povídat s ptáky,
kteří nad ním krouží a mávajíce křídly,
rozmazávají každý náznak tečky,
deklarující konečnost básně –


P142 | Rodinná slavnost v jabloňovém sadu (2018–2019) 


Vytvořte si webové stránky zdarma!