PAAHRCo to je? Kdo to napsal?


Autore!
Nerad bych se s tebou dostal
do nějakých hádek,
ale důrazně tě žádám:
Ukliď si ten nepořádek!


Autore, co jsem řekl?
Seřadit! A vy ostatní – neradit!


Autore, prosím…
Takhle ten nadpis vůbec není hezký.


Autore, kde jsi?
Já se už nezlobím.
Ztratil si brýle?
Jsi cizinec, neumíš česky? 


P296 | Aha! Takhle voní Praha! (2019–2021) 


Vytvořte si webové stránky zdarma!