Řekli: Běž! Boha potkáš na té hoře,
on tedy šel, střídavě k vrcholu vzhlížel
a skláněl hlavu v pokoře,

řekli: Běž! Najít Ho je tak prosté,
on tedy šel, aby záhy zjistil,
že hora s každým krokem roste,

řekli: Běž! Nehleď na stále hlubší sráz,
on tedy šel a tuhla mu krev,
kdy srazí jej mraky a zlomí si vaz,

řekli: Běž!, ti dole už jak zrnko písku,
on tedy šel a zjitřeně rozmlouval
s přeludy křepčícími po skalisku,

řekli: Běž!

Tak šel. A čím výše,
tím pravdivější nic a povšechnější lež
v pozici chřestýše,

který úslužně visí na rtech člověka,
až on sám povel dá
uštknout slovo bohužel.