Pojď dál a navzdory tmě
zčeř hladinu pokojových tenat,
to dusivé podvečerní mračno, žal
marně srážený břitem žaluzie,

pojď rychle dál a zůstaň mně,
rozpálená Ječná bude chvíli sténat,
než se pomstí a o dům dál
někoho samotou zabije,

už vtanči a zamkni.