NA CESTĚ DO DEJVIC A ZPÁTKYJak je zvědavý,
kudy všichni se vším odešli
a proč nikdo s ničím nepřichází!


Leč kotouly té sloty
na břicho mu střelu svedou,
donutí boty zout
a v Písecké bráně tupé kafe dát.


Co se pití týče,
bral by Vltavínské,
jenže z všeho trčí gymnastika šavle.


Tak plevelí mu ruční šití,
básníkovi, tomu čekači kýče,
který pořád doufá, že


kupa dne umlácená
palicemi káv
ještě ožije
k baf! 


P22 | Pražský charismatograf (1994–2013) 


Vytvořte si webové stránky zdarma!