Roztříštěn od sebe sama,
stal se gigolem svých záblesků,
viz například lehké opiáty jeho šíje,
pro ženy výzva k Velkému třesku,

však vše, skrz naskrz, klam.

Nerozumíte, čím je vylhaný?
Naskicuji vám moment soukolí polibku a reakce,
ony zuby zaklesnuté v pozici melancholie,
ticho, slité se slepotou mrkací panny,
konečnou nehybnost.

Udělám to.

Udělám to jak já, tak vy,
přestože scénář má dost fádní kolorit:
Všichni život zachraňujeme, ale pro něj
jsme závaží. Nás třeba odhodit.

A udělám i víc,
podaří-li se mi vzepřít v rakvi,

protože ten muž pode mnou,
roztříštěn od sebe sama,
stal se jen gigolem svých záblesků,
doufaje, že až jiní se nabaží,
že vyjádří mu nějak vděk.

Ale co vidím: syn hladí mrtvého tak,
jako by ho chtěl fackovat.