KEŘE ŠÍPKOVÉKeře šípkové, vaše ohně pozastavené,
opravdu mi dovolíte sáhnout do vás,
a tím opravit chybu v sobě?


A jak poskládat zvuky,
jež budu vyluzovat,
nesmím-li slova,
neboť by prohloubila omyl,
a nesmím-li smích,
protože toliko duplikátem –


Keře šípkové, vaše hadí zornice
nalité krví, která mě volá,
jejímž hlasem vystříkané mám uši,
opravdu pustíte mi žilou,
budou trny vaše vůkol
tím spásným katem?


Jestli ano
a já hluchotou na místě nezešílím,
něco natrhám, dobelhám se domů
a uvařím čaj, takový čaj z nicotnosti
výborný je na zažívání,


až ze sebe zas vytlačím
nějaká voňavá hovna poezie.


P 185 | 50+ (2019–2021)


Vytvořte si webové stránky zdarma!