Jiné přehlédni

Jiné přehlédni, mně naproti pojď,

jsem vlnami zmítaná, pohaslá v bouři loď

a čekám, až spustíš své prsty mi po těle,

až desatero kotev v hlubiny ztemnělé


sjede a jak drápy dravce do kořisti,

jak náčiní zahradníka do tlejícího listí

zasekne se a krev zas obarví mé rety,

nevzhlížej k jiným, mně vyjdi v ústrety


a hvězdami se řiď; těmi, jež přiznat si dovolí,

že byly vždy a zůstanou jen kamennými poli,

dokud lánům slunečnic nestrhne lživé masky 

síla slova na L, co má dvě samohlásky,


jiné přehlédni, jemu naproti pojď.