Jestli tedy ďábel není,
je siréna ječící radostí,
ó, jak zatáčky v spirále řeže
a stoupá, stoupá,

a vzpomene-li člověka,
obejme pumu, kterou míjí, a s ní se vrací,
aby střepiny kráter vylámaly
do pře-krás-ného květu.

Jestli tedy ďábel není
a všichni ústy lhali,

toliko nemluvně vezme za své
nevinný půvab pekel,
proto odneste jej na vzduch,
samo nakojí laser děla

a matka zůstane s námi v krytu,
opakuji, že zůstane v krytu,
jasně říkám, že zůstane!

Prosím. Za archanděla.