HLADOVÁHladová snídám
koláč fialové touhy,
o vzduch opírám se slzami,


hladová neuhlídám,
co je pouhopouhý klam,
co jsi ty, já, my,


hladová ujídám
z těch fialových koláčů
vábné drobky na kolenou


semknutých tak,
že se nerozpláču,
šeptajíc: Kde tě mám,


když hladová snídám
koláč fialové touhy,
o vzduch opírám se slzami,


když mé rty, bílé jak křída,
vpouští fialových břehů tón,
sytý, sladký a dlouhý


tón položený mezi strunami. 


P21 | Pražský charismatograf (1994–2013) 


Vytvořte si webové stránky zdarma!