Hej!

Dostavníku z města, 
místní honoraci, všem těm ksichtům z těsta,
stéblu slámy letícímu vzduchem,
čemu uhnout dřív?

V hrudi mu tiká, 
z kůže se svlíká, 
jak drásá si záda o zeď chaberského kostela -

Hej! Co tu chceš? 
Čekáš na někoho? 
Tak proč tady sakra zevluješ?

Happy hours Velkého pátku:
V koutě nahnilých kytek, 
prožraných kostí a orezlých křížů 
kolébá se rozkouřenej cizák

a se slovy Brej den
svým sytým dechem jak kyselinou
rozleptává hřbitovní skládku.