FLIRTÉ, pardon,
vidím, že spěchají do malin –
nechtěli by obírat trsy jeřabin?
S nimi si pohrát, jak s ženskými prsy?


Nemilou příhodou trpkne nám bytí:
postrci slunce uvízli
pod obraz deštěm zlití,
teď pučí tu zmar a bují pýr,
oh là là, a moc!


Co pán říká? Šlo by?
Jsou přeci člověk, gurmán, netopýr,
jen loknou si krve divé,
tepe v ní rokoko záhrobí,
jež odvděčí se za pomoc –


- - -


A tak ulehl, svinul se v tvar mušle.
A dal, co měl.


Dal tolik světla,
kolik mu žena s sebou zabalila,
dal, po čem skákal pes,
když měl ji v objetí,
zvracel to, močil všemi otvory
a ony v té lázni jak rozpustilé děti,
jak šťastní blázni,
kteří sebe i jeho svlékly –


Pak zřetízkovaly, on zčelenkoval.
Zavři oči a jen buď, řekly.


A tak byl. Zjitřené tělo
a praskot dřev očesaných jeřabin
dává tušit protioheň,
který na oplátku spálí,
co ani horečky nesežehly,
co v sobě dosud nezabil.


Už svítalo,
když nad popelem karabin riskl zpěv,
když samou radostí nasadil tón,
který hladové ptáky vystřelil z trní.
É, pardon.


P132 | Rodinná slavnost v jabloňovém sadu (2018–2019) 


Vytvořte si webové stránky zdarma!