DŮM A JÁTak poroučí se verš –
jak vržený do propasti,
provázený otázkou, komu a proč psát,
když na dně té rokle
lidské kosti chrastí.
S nimi múza má se pomilovat?


Přepadá mě pocit, jako bych je znal.
A za všechny ty vraky
v temnotách vod
jako bych se kdysi u kormidel pral,
modlitbou marně tupil
temné noci hrot.


Jste pevné, zámky,
jež střežíte mou paměť? Ptám se,
neboť vzít za své nechci, odmítám,
že byl jsem to já, kdo je tady teď,
a jen tím budu,
kým býval jsem tehdy tam.


Odpovědí ticho. A hozené klíče,
jimiž se v tomto domě
odemykají byty.
Tak poroučí se verš,
jak kadeře u vězeňského holiče –


sbírám odvahu na pohled do zrcadla,
na pravdu, kdo ve mně není odžitý. 


P55 | Na Slupi 8 (2013–2016) 


Vytvořte si webové stránky zdarma!