CO KROKV Kolkovně na kolena z hlásných trub,
v Kozí na hubu z omamných píšťalek,
v Haštalské na krev.


Jaká je ta vyvolená? Kudy do dálek?


Co krok, to průsečík tří cest
a on neví, které se vzdát.


Asi té čtvrté.
Té, na níž osel v něm
pořád hýká jakési důvody pro návrat. 


P23 | Pražský charismatograf (1994–2013) 


Vytvořte si webové stránky zdarma!