BITVY NA KOBERCIKrapet se zdráhám
vyprávět o art-ah-haram,
o místě v bytě,
na němž, když zakleknu,
každý oceán začíná být tichý,


o vodách tak mírových,
že vyplavují pomýlené mnichy,
jimž nepřestává modlit se brada,
vlny je vyvrhají jak zadřenou třísku
a jejich víra tradá,
ponížena bude tu do zrnka písku,
neboť božským půdorysem zde
celá pláž, až ta plá.


Dále k mnichům:
odpadem z vany drápou se mi sem,
někdo s prosíkem, jiný rváč,
zatímco naloženo mám
na levém koleni, a co když ho
doměřím proti křesadlu slunce,
co když jím pohnu a vyrobím
zapalovač a mysl má v přískocích
krytí mraků spolyká?


K těm mnichům ještě:
za dveřmi koupelny čekají,
já váhám,
jsem mimo výseč art-ah-haram,
ale jak nebýt hostitelem
jejich vznešenosti
a jak nebýt hostitelem jejich špíny,


zdravím, si klekněte,
pak škrtněte a zhrouceni hořte,


něco podobného teď udělám já
s cigaretou u okna
z roku sedmdesát pět
s výhledem na dětské hřiště,
tam dítě, chlapec sedm let,
vzhůru nohama láme se v zeměkouli,
a až spadne, až rozbije si svět
a nahmatá bouli, uteče s ní kam?


Vím to, leč poněkud se zdráhám,
pyšnit se art-ah-haram,
místem v bytě,
na němž, když zakleknu,
oceány utápí se v tichu,


ještě k vám, mnichům:
slzí mi oči – mohli byste ochutnat,
zda poznáváte sůl?


P 128 | Rodinná slavnost v jabloňovém sadu (2018–2019) 


Vytvořte si webové stránky zdarma!