Ave Maria,
hříšné naplň milostí,

tvá láska láme tvrdé skály,
sviť těm, jež srdce svá zahalí tmou,

Ave, Ave Maria,
díky, že projdeš i mnou.

Bdi tam, kde dítě uléhá k spánku,
kde nůž si vyhlíží bezbrannou hruď,

Maria, matko, než vrátím se zpátky,
v tvou náruč, prosím tě, se mnou tu buď,
Ave Maria.

na motiv písně Franze Schuberta